Anbudsförfrågan, tryckning och distribution

Tryckning och distribution av Korsholm informerar (Korsholms kommuns informationstidning) för åren 2020–2022 med option för år 2023.

Anbudsförfrågan

Inga frågor.