Anbudsförfrågan plognings- och sandningstjänster 2017-2019 Korsholms kommun

KOMU/1816/02.08.01.03/2017

Korsholms kommun begär anbud enligt följande:

Eventuell frågor ska ställas före 27.9.2017 kl. 12 till adressen tekniska(at)korsholm.fi.

Svaren publiceras 28.9.2017.

Anbuden ska in 4.10.2017 kl. 16.

Frågor/Kysymykset

 

  1. Onko lumilinko pakollinen? Är det obligatoriskt med snöslunga?
  2. Onko kunnalla omaa hiekoitushiekka varastoa mitä voi käyttää? Har kommunen eget sandningsförråd  som man kan använda?

 

Svar/Vastaukset

 

  1. Lumilinko on pakollinen lumiauraus alueilla 2,3 ja 4. Aurausalue 1 käy ilman lumilinkoa. / Snöslunga är obligatorisk på plogningsområden 2,3 och 4. Plogområde 1 går utan snöslunga.
  2. Mustasaaren Kunta ostaa hiekotushiekan ja varastopaikat ovat lumiaurausaleilla. / Korsholms kommun står för sandningssanden och lagringsplatserna finns på plogningsområdena.

 

 

Anbudsförfrågan

Delområde 1-4 adresser