Anbudsförfrågan på tävlingsbäddar för höjd- och stavhopp

Korsholms kommun begär anbud på tävlingsbäddar för höjd- och stavhopp enligt följande >>>

Förfrågningar
Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen mikael.osterberg@korsholm.fi. Frågorna ska ställas senast 11.12.2020 kl. 12.00. Svaren på frågorna publiceras på kommunens hemsida www.korsholm.fi /Aktuellt 15.12.2020.

Förfrågningar besvaras inte per telefon.