Anbudsförfrågan på sockel och fasadändringar till Korsholms hälsovårdscentral

KOMU/769/02.08.01.03/2017

Korsholms kommun begär anbud enligt följande:

OBS!  tiden att lämna in anbud är förlängd till 2.5.2017 kl. 15

 1. Tidtabell på entreprenadtiden förlängs till  den 3.11.2017

   2)      Svar på frågor som ställts:

  a)       Fasadtegel enligt följande

            70-tals byggnaden = IETO 285x85x85, rödtegel/håltegel, borstad yta

            80-tals byggnaden = IETO 285x85x85, rödtegel/håltegel, borstad yta

           90-tals byggnaden =  285x85x85, rödtegel/håltegel, borstad yta

   b)      Återställning (jord och frö) av skadade gräsmattor längsmed fasadens åtgärdssidor.

  c)       Asfaltytor rengörs efter utfört arbete.

Förfrågningar skickas per e-post till adressen tekniska(at)korsholm.fi före 19.4.2017 kl. 12 och svaren publiceras 21.4.2017.

Anbudsförfrågan/Tarjouspyyntö

Anbudsblankett/Tarjouslomake

Arbetsbeskrivning/Työselostus

Ritning 70-tals delen/Piirustus 70-luvun osa

Ritning 80-tals delen/Piirustus 80-luvun osa

Ritning 90-tals delen/Piirustus 90-luvun osa