Allmän

24.03.2020

Nytt objekt till försäljning!

Korsholms kommun säljer markområden via nätauktion. Här hittar du vårt nyaste försäljningsobjekt.
20.03.2020

Riktlinjer för grundläggande utbildningens elever i årskurs 1–3

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.
20.03.2020

Informationsbrev till kommuninvånarna

Detta infobrev kommer till alla kommuninvånare med posten 26.3. Vi ber er bekanta er med de anvisningar som hälsovården har sammanfattat.
19.03.2020

Barnrådgivningen

Barnrådgivningen fortsätter sin verksamhet även under undantagsförhållandet.
19.03.2020

Åkermark utarrenderas

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Karperö, Smedsby, Toby och Solf.
18.03.2020

Västkustens miljöenhet meddelar

På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande.
18.03.2020

VASEK och Startia betjänar elektroniskt

VASEK har samlat några länkar som kan vara till nytta för företagare.
17.03.2020

Skolorna kommer enligt regeringens beslut att avbryta sin verksamhet under tiden 18.3-13.4.2020

Undantagsvis ordnas förskoleundervisning och undervisning för i årskurs 1–3 till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd.
17.03.2020

Biblioteken stängda 18.3–13.4.2020

Alla Korsholms bibliotek håller stängt och bokbussen trafikerar inte under tiden 18.3–13.4.2020.