Allmän

10.05.2019

”Vi behöver fler vuxna på byjin”

Det kommungemensamma projektet ”Vuxna på byjin” har varit lyckat. Nu behövs frivilliga för sommarens danser. Monica Rådman var en vuxen på byn ifjol och hon ställer upp i år igen.
07.05.2019

Styrelsen bordlade sammanslagningsärendet

Kommunstyrelsen beslöt under sitt möte 6.5 att bordlägga ärendet som gällde tillsynen över lagligheten i fullmäktiges beslut 2.4.2019. Nu inväntar man förvaltningsdomstolens utslag, eftersom ett besvär inlämnats.
18.04.2019

8 lediga platser som lärare inom småbarnspedagogik

Korsholms kommun söker 8 lärare inom småbarnspedagogik på heltid och en ledare för småbarnspedagogik och förskola. Platserna är placerade runt om i kommunen.
11.04.2019

Störningarna i e-posten åtgärdade

Under torsdagen (11.4) har det förekommit störningar i kommunens e-post.
11.04.2019

Störningar i kommunens e-post

Det förekommer störningar i kommunens e-post. I brådskande ärenden kontakta kommunen på andra vägar än e-posten.
09.04.2019

Info för snöplogningsentreprenörer

Korsholms kommun ordnar 17.4.2019 kl. 17 ett informationstillfälle för entreprenörer som är intresserade av snöplognings- och halkbekämpningsavtal med kommunen.
03.04.2019

Enskilda vägar 2019

Kommunen informerar om lagen om enskilda vägar.
02.04.2019

Kommunfullmäktige sade NEJ till fusion

Korsholms kommunfullmäktige förkastade under sitt möte den 2 april samgångsavtalet med Vasa stad. Beslutet fattades efter omröstning där 23 ledamöter ville förkasta avtalet och 19 ville godkänna avtalet medan 1 ledamot lade ner sin röst.
26.03.2019

Fusionsärendet återremitterades – arbetet fortsätter

Korsholms kommunstyrelse beslöt under sitt möte i måndags (25.3) att återremittera samgångsärendet. Enligt styrelsens beslut betyder det att det inte blir en samgång från och med den 1.1.2020.
17.03.2019

Folkomröstningens resultat

Rösterna är räknade. Den rådgivande folkomröstningens resultat hittas här.