Allmän

11.02.2021

Coronasmitta vid förskolan i Kvevlax

Ett antal barn och personal vid Kvevlax lärcenters förskola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
10.02.2021

Coronasmitta vid Helsingby skola

Ett antal elever och personal i Helsingby skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
09.02.2021

Sommarjobb och sommarjobbssedel

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1999–2004 sommarjobb. Även sommarjobbssedlar kan sökas.
07.02.2021

Coronasmitta vid Kvevlax lärcenter

En klass och personal i Kvevlax lärcenter har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
05.02.2021

Uppdateringen av fastighetsregistret fortsätter

Under sommaren, hösten och vintern har Korsholms kommun arbetat med uppdateringen av sitt fastighetsregister tillsammans med konsultföretaget FCG. Nu inleds följande granskningsskede.
04.02.2021

Nu kan ungdomar söka sommarjobbssedlar till lokala företag

Korsholms kommun erbjuder i år lokala arbetsgivare ett understöd på 300 euro för de som anställer ungdomar födda 2004 -2006.
02.02.2021

Coronasmitta inom tandvården i Oravais

En i personalen vid tandkliniken i Oravais har testat positivt för coronaviruset. Smittspårning pågår och åtgärder vidtas.
29.01.2021

Förändringar i tidtabellen angående Coronavaccineringar i Korsholm

Hälsovården har inlett vaccineringsarbetet i Korsholm enligt Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.
28.01.2021

Gymnastiksalarna och sportstugorna fortsättningsvis stängda

På grund av det rådande coronavirusläget har kommunen vidtagit åtgärder.
27.01.2021

Se upp för bluffmeddelanden om kattdjur

Ett meddelande har per brev skickats ut i Österbotten om att registrerade ägare av kattdjur kallas till obligatorisk kontroll/vaccinering av djuren. Detta är en bluff.