Allmän

02.03.2021

Sanering av vägbelysning 2021, stolpar och kablar

Anbud ska lämnas in till Korsholms kommun senast 8.3.2021 kl. 15.00.
01.03.2021

Intresseanmälan för ramavtal på ventilationsunderhåll

Intresseanmälan ska lämnas in till Korsholms kommun senast 15.3.2021 kl. 15.00.
25.02.2021

Coronasmitta vid Solf skola

Elever och personal i Solf skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
24.02.2021

Enkät till strandområdenas invånare och markägare

Korsholm utreder som bäst om det skulle vara möjligt att styra eventuella ändringar av nuvarande semesterbostäder till fasta bostäder. Säg din åsikt via enkäten.
23.02.2021

Byaprovtagningen stängd på sportlovet 1–7.3.2021

Laboratoriets provtagning i byarna är stängd under...
19.02.2021

Upphandling av vägsalt

Anbud ska lämnas in senast 12.3.2021 kl. 15.00.
16.02.2021

Korsholms kommuns understöd

Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens bidrag.
15.02.2021

Anbudsförfrågan på VVS-material

Anbudsförfrågan på VVS-material Eventuella förfråg...
11.02.2021

Coronasmitta vid förskolan i Kvevlax

Ett antal barn och personal vid Kvevlax lärcenters förskola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
10.02.2021

Coronasmitta vid Helsingby skola

Ett antal elever och personal i Helsingby skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.