Allmän

13.12.2018

”Det var helt unikt”

Det anser de studerande från Uleåborgs universitet som i samarbete med Korsholms kommun under en kurs fick visualisera om skärgårdsbyarnas framtid.
11.12.2018

Vintern och vårens möteskalender fastställd

Kommunstyrelsen i Korsholm fastställde på sitt möte den 10 december möteskalendern för första halvan av 2019. Man tog även ställning till tidtabellen för folkomröstningen om en eventuell kommunfusion.
07.12.2018

Nytt företagsregister

Det nya företags- och serviceregistret för Vasaregionen baserar sig på VASEK:s företagsregister.
05.12.2018

Viktig varginfo för Korsholm

Korsholms kommun har sammanställt följande varginformationspaket.
30.11.2018

Mässlingsinfo

Uppdaterad 5.12.2018 kl. 9.00 Mässlingsinformation...
30.11.2018

Ny lag upplöser de kommunala vägnämnderna

Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft den 1 januari 2019. De uppgifter som de kommunala vägnämnderna har upphör den 31 december 2019.
27.11.2018

Planerna för storindustriområdet är färdiga

Detalj- och delgeneralplanerna för storindustriområdet Långskogen i Vasa och Granholmsbacken i Korsholm är färdiga och har vunnit laga kraft.
27.11.2018

Tjänsterektor till Kvevlax lärcenter återremitterades

Kommunstyrelsen ställer sig positivt till tanken att ha en tjänsterektor vid Kvevlax lärcenter, men vill ha mera information innan man fattar beslut i ärendet.
26.11.2018

Scandic Trans är årets företag i Österbotten!

Korsholms kommun gratulerar företaget till priset.
22.11.2018

Korsholm har en vattenvärmeväxlare

För ungefär en månad sedan sänkte Vasa universitets forskare inom geoenergi ner en vattenvärmeväxlare till havsbotten utanför Världsarvsporten i Replot.