Åkermark utarrenderas

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Karperö, Smedsby, Toby och Solf.

Anbudsblanketter, kartor och arealuppgifter finns på www.korsholm.fi/akerarrende. Information fås av Kenneth Lervik tfn 06 327 7119 och Simon Weiner tfn 06 327 7177.

Anbuden märkta "Åkerarrende 2020" ska lämnas in senast 1.4.2020 kl. 16.00 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller sändas till planlaggning@korsholm.fi.