Aktuellt

18.03.2020

VASEK och Startia betjänar elektroniskt

VASEK har samlat några länkar som kan vara till nytta för företagare.
17.03.2020

Skolorna kommer enligt regeringens beslut att avbryta sin verksamhet under tiden 18.3-13.4.2020

Undantagsvis ordnas förskoleundervisning och undervisning för i årskurs 1–3 till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd.
17.03.2020

Biblioteken stängda 18.3–13.4.2020

Alla Korsholms bibliotek håller stängt och bokbussen trafikerar inte under tiden 18.3–13.4.2020.
17.03.2020

Förskolor och daghem öppna – avgiftsfria dagar om barnen blir hemma

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna, vilket betyder att samtliga förskolor och daghem i Korsholm har öppet tillsvidare.
15.03.2020

Kommunen stänger delar av verksamheten

På grund av det rådande coronavirusläget stänger Seniorpunkten, Vuxeninstitutet och Musikinstitutet sin verksamhet. Onödiga besök vid kommunens verksamhetspunkter ska också undvikas.
14.03.2020

Vuxeninstitutet ställer in verksamheten

På grund av det rådande coronavirusläget ställs Vuxeninstitutets hela verksamhet in under mars månad.
12.03.2020

Infomeddelande om corona

Korsholms kommundirektör har tillsatt en grupp som följer med virusläget. Kommunens verksamhet fortsätter som normalt tills annat informeras.
06.03.2020

Nytt objekt till försäljning!

Korsholms kommun säljer markområden via nätauktion. Här hittar du vårt nyaste försäljningsobjekt.
03.03.2020

Undersökning: Allt fler vill flytta till Smedsby

Enligt en enkätundersökning gjord av Levón-institutet vid Vasa universitet är allt fler intresserade av att flytta till Smedsby. Det budskapet har aktiverat byggföretagen.