Aktuellt

15.03.2021

Utvecklingsenkät för södra Korsholm

Utvecklingskommittén för södra Korsholm funderar på hur framtiden ska se ut i de olika byarna i området. Detta går inte att göra utan era åsikter och kommentarer.
08.03.2021

Kandidatansökningar, kommunalvalet 2021

Ny tidtabell för kandidatansökningarna. Kandidatansökningarna ska lämnas in senast tisdagen den 4 maj kl. 16.00.
04.03.2021

Nedstängningar i Korsholm från och med 8 mars

Regeringen informerade den 25 februari att man kommer utlysa striktare restriktioner i hela landet. Här informerar kommunen om hur detta påverkar vår verksamhet.
03.03.2021

Sommarläger 2021

Kom med på våra sommarläger runtom i Korsholm i ju...
25.02.2021

Coronasmitta vid Solf skola

Elever och personal i Solf skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
24.02.2021

Enkät till strandområdenas invånare och markägare

Korsholm utreder som bäst om det skulle vara möjligt att styra eventuella ändringar av nuvarande semesterbostäder till fasta bostäder. Säg din åsikt via enkäten.
16.02.2021

Korsholms kommuns understöd

Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens bidrag.
11.02.2021

Coronasmitta vid förskolan i Kvevlax

Ett antal barn och personal vid Kvevlax lärcenters förskola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
10.02.2021

Coronasmitta vid Helsingby skola

Ett antal elever och personal i Helsingby skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
09.02.2021

Sommarjobb och sommarjobbssedel

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1999–2004 sommarjobb. Även sommarjobbssedlar kan sökas.