Aktuellt

12.09.2019

Överföring av uppgifter om vårdnadshavare till Varda fr.o.m. 1.9.2019.

Uppgifter om föräldrar eller andra vårdnadshavare ...
11.09.2019

Frågor och svar / Anbudsförfrågan för busskurer

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär anbud på bu...
10.09.2019

En föregångare inom cirkulär ekonomi

Korsholm är en föregångare inom cirkulär ekonomi. Här kan du läsa vår senaste artikel på temat som publicerats i tidningen Helsingin Sanomat tisdagen 10.9.2019.
06.09.2019

Lunchträff på företagardagen blir tradition

Korsholms kommuns näringslivsråd och Korsholms Företagare rf. bjöd in företagare och förtroendevalda till en gemensam lunch på företagardagen 5.9.2019. Uppslutningen var god.
04.09.2019

Grundvattenkvaliteten normal

Förra veckans avloppsläckage i Smedsby har inte påverkat varken kranvattnet eller grundvattnet.
03.09.2019

Avloppsläckage i Smedsby – kranvattnet har inte påverkats

I torsdags (29.8) upptäckte Vattentjänstverket att avloppsvatten hade läckt ut i ett dike nära Vattviken i Smedsby. Åtgärder vidtogs direkt och kommunen hade snabbt kontroll på situationen.
03.09.2019

Ändring av detaljplan för del av kvarter 5, 6 och 9 i Böle (Forskärrsvägen)

KUNGÖRELSE Ett utkast till plan är framlagt 3.9–2....
30.08.2019

Posten försenas nästa vecka

På grund av att Postens anställda går i strejk på söndag kommer post till kommunen att försenas under början av nästa vecka.
29.08.2019

Planerade klassresor och lägerskolor genomförs

Bildningsnämnden beslöt under torsdagseftermiddagen att alla planerade klassresor och lägerskolor för läsåret 2019-2020 genomförs enligt plan så att inga ekonomiska förluster uppstår.
28.08.2019

Lediga tomter i Smedsby centrum

Kommunen bjuder ut tre tomter för centrumfunktioner. På en av tomterna finns möjlighet att bygga servicebostäder. Ansökningstiden förlängs till 25.10.2019.