Aktuellt - February 2021

25.02.2021

Coronasmitta vid Solf skola

Elever och personal i Solf skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
24.02.2021

Enkät till strandområdenas invånare och markägare

Korsholm utreder som bäst om det skulle vara möjligt att styra eventuella ändringar av nuvarande semesterbostäder till fasta bostäder. Säg din åsikt via enkäten.
16.02.2021

Korsholms kommuns understöd

Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens bidrag.
11.02.2021

Coronasmitta vid förskolan i Kvevlax

Ett antal barn och personal vid Kvevlax lärcenters förskola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
10.02.2021

Coronasmitta vid Helsingby skola

Ett antal elever och personal i Helsingby skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
09.02.2021

Sommarjobb och sommarjobbssedel

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1999–2004 sommarjobb. Även sommarjobbssedlar kan sökas.
07.02.2021

Coronasmitta vid Kvevlax lärcenter

En klass och personal i Kvevlax lärcenter har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
05.02.2021

Uppdateringen av fastighetsregistret fortsätter

Under sommaren, hösten och vintern har Korsholms kommun arbetat med uppdateringen av sitt fastighetsregister tillsammans med konsultföretaget FCG. Nu inleds följande granskningsskede.
04.02.2021

Nu kan ungdomar söka sommarjobbssedlar till lokala företag

Korsholms kommun erbjuder i år lokala arbetsgivare ett understöd på 300 euro för de som anställer ungdomar födda 2004 -2006.
02.02.2021

Coronasmitta inom tandvården i Oravais

En i personalen vid tandkliniken i Oravais har testat positivt för coronaviruset. Smittspårning pågår och åtgärder vidtas.