Aktuellt - October 2020

29.10.2020

Externt tekniskt fel förvrängde vaccinationssiffror

Uppgifterna som den senaste veckan figurerat i bland annat media om att Korsholm och Vörå skulle ha ordentligt lägre täckningsgrad vad gäller vaccination av barn födda 2019 stämmer inte.
29.10.2020

Vårdnämnden valde ny vårddirektör

Vårdnämnden i Korsholm valde under sitt möte 28.10 ny vårddirektör.
26.10.2020

VASEK ordnar webinarier

Vasaregionens utvecklingsbolag Ab, VASEK, ordnar olika intressanta webinarier för företag och blivande företagare den närmaste tiden. Kanske något passar dig?
23.10.2020

Skolorna i Korsholm återgår till närundervisning

De skolor och klasser som varit satta på distansundervisning under de senaste veckorna återgår 26.10 till närundervisning.
19.10.2020

Mödrarådgivningens renovering

Mödrarådgivningen har flyttat sin verksamhet under...
19.10.2020

Coronavirussmitta konstaterad vid Solhörnan

Kommunens beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att coronavirussmitta har konstaterats bland klienterna vid boendet Solhörnan.
19.10.2020

Keskuskoulu, Pilotti stänger – distansundervisning vecka 43

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare beslutat att stänga klasserna 7–9 i Keskuskoulu under tiden 19.10-25.10.
16.10.2020

Smitta konstaterad vid Kvevlax lärcenter

Skolverksamheten vid Kvevlax lärcenter har blivit exponerad för coronaviruset. Alla berörda har informerats och ingen behöver övergå till distansundervisning.
16.10.2020

Information kring stängning av skolor och daghem under coronakrisen

Stängning av en enhet för att minska smittspridning inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogiken sker i samråd mellan bildningsdirektören, beredskapsledningsgruppen och smittskyddsläkare och baserar sig på lagen.
15.10.2020

Dagisenhet i Kvevlax stängs

Dagisverksamheten vid Kvevlax kommunalgård har blivit exponerad för coronaviruset. Kommunens beredskapsledningsgrupp har i samråd med kommunens smittskyddsläkare därför beslutat att stänga hela enheten.