Aktuellt - May 2020

29.05.2020

Huvudbiblioteket informerar

Alla bibliotek i Korsholm öppnar igen 1.6.2020, och bokbussen börjar trafikera. Läs mer här.
28.05.2020

Korsholms hälsovårdscentrals ingångar

Korsholms hälsovårdscentrals ingångar öppnas från ...
27.05.2020

Förbättringen av vägbelysningen fortsätter

Korsholms kommun har en längre tid fokuserat på att förbättra vägbelysningen runt om i kommunen. Under våren och sommaren 2020 står Solf på tur.
20.05.2020

Nationella krisstöd för fiskerinäringen

De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts och kan nu sökas.
15.05.2020

Coronavirusläget i kommunen

Kommunens beredskapsledningsgrupp ger ett uppdaterat infopaket med anledning av att Finlands regering 4.5.2020 har övergått till en hybridstrategi för hantering av coronakrisen.
13.05.2020

Täthetssaneringen i Keskuskoulu fungerar

Täthetssaneringen som utfördes 2019 i Keskuskoulus gymnastiksal har kontrollerats enligt plan och konstateras fungera.
12.05.2020

Rondellbygge vid Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun kommer under sommaren 2020 anlägga en rondell vid Bölesunds-, Alma- och Matildavägens korsning. Byggnadsarbetena inleds i slutet av maj och rondellen ska vara färdigställd till mitten av augusti.