Aktuellt - April 2019

18.04.2019

8 lediga platser som lärare inom småbarnspedagogik

Korsholms kommun söker 8 lärare inom småbarnspedagogik på heltid och en ledare för småbarnspedagogik och förskola. Platserna är placerade runt om i kommunen.
11.04.2019

Störningarna i e-posten åtgärdade

Under torsdagen (11.4) har det förekommit störningar i kommunens e-post.
11.04.2019

Störningar i kommunens e-post

Det förekommer störningar i kommunens e-post. I brådskande ärenden kontakta kommunen på andra vägar än e-posten.
09.04.2019

Info för snöplogningsentreprenörer

Korsholms kommun ordnar 17.4.2019 kl. 17 ett informationstillfälle för entreprenörer som är intresserade av snöplognings- och halkbekämpningsavtal med kommunen.
04.04.2019

Motionskampanjen Up, Out and Move!

I Korsholm pågår året om motionskampanjen Up, Out ...
03.04.2019

Enskilda vägar 2019

Kommunen informerar om lagen om enskilda vägar.
02.04.2019

Kommunfullmäktige sade NEJ till fusion

Korsholms kommunfullmäktige förkastade under sitt möte den 2 april samgångsavtalet med Vasa stad. Beslutet fattades efter omröstning där 23 ledamöter ville förkasta avtalet och 19 ville godkänna avtalet medan 1 ledamot lade ner sin röst.