Aktuellt - April 2019

18.04.2019

8 lediga platser som lärare inom småbarnspedagogik

Korsholms kommun söker 8 lärare inom småbarnspedagogik på heltid och en ledare för småbarnspedagogik och förskola. Platserna är placerade runt om i kommunen.
11.04.2019

Störningarna i e-posten åtgärdade

Under torsdagen (11.4) har det förekommit störningar i kommunens e-post.
11.04.2019

Störningar i kommunens e-post

Det förekommer störningar i kommunens e-post. I brådskande ärenden kontakta kommunen på andra vägar än e-posten.
09.04.2019

Info för snöplogningsentreprenörer

Korsholms kommun ordnar 17.4.2019 kl. 17 ett informationstillfälle för entreprenörer som är intresserade av snöplognings- och halkbekämpningsavtal med kommunen.
03.04.2019

Enskilda vägar 2019

Kommunen informerar om lagen om enskilda vägar.
02.04.2019

Kommunfullmäktige sade NEJ till fusion

Korsholms kommunfullmäktige förkastade under sitt möte den 2 april samgångsavtalet med Vasa stad. Beslutet fattades efter omröstning där 23 ledamöter ville förkasta avtalet och 19 ville godkänna avtalet medan 1 ledamot lade ner sin röst.