Aktuellt - February 2019

21.02.2019

Över 200 anmärkningar lämnades in

Den 20.2 gick tiden för att lämna in anmärkningar på förslaget till sammanslagningsavtal mellan Korsholm och Vasa ut.
13.02.2019

Utkikstornet i Svedjehamn är stängt!

Forststyrelsen har tvingats stänga Utkikstornet, Saltkaret, i Svedjehamn eftersom trapporna är helt isbelagda.
11.02.2019

Ändringar i lagen som berör sotning – fastighetsägarens ansvar ökar

Tidigare har sotaren meddelat fastighetsägaren om när sotning ska utföras. Från och med februari ansvarar fastighetsägaren själv om att beställa sotning.
06.02.2019

Ytterligare två diskussionstillfällen

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande ordnas ytterligare två allmänna informationstillfällen om förslaget till sammanslagningsavtal mellan Korsholms kommun och Vasa stad.