Vapaita tontteja Sepänkylän keskustassa

Kunta tarjoaa haettavaksi kolme keskustoimintojen tonttia, joista yhdelle on mahdollista rakentaa palveluasuntoja. Tontit sijaitsevat Sepänkylän keskustassa.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää tonttien jaosta 11.12.2019.

Hakuaikaa jatketaan 25.10.2019 asti. Hakemuksia voi täydentää 22.11.2019 asti.

Lisätietoja: Sepänkylän keskusta.