Tärkeää susitietoa mustasaarelaisille

Talvi on tullut ja luntakin on saatu ajoittain. Talven edetessä myös susihavainnot lisääntyvät varmasti, ja lumessa erottuu helpommin, missä susi on liikkunut. Mustasaaren kunta on susihavaintojen vuoksi koonnut asukkailleen seuraavan tietopaketin.

Taustatietoa

Susikantaa suojelee EU:n luontodirektiivi, johon omat valtakunnalliset määräyksemme perustuvat. ”Suomen susikannan hoitosuunnitelma” on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä.

Suomen riistakeskus on suunnitelmaa toimeenpaneva viranomainen, ja riistakeskus myös myöntää poikkeusluvat susien kaatamiseen. Kunnalla ei ole päätösvaltaa tässä asiassa.

Poliisin rooli

Jotta poliisilla olisi velvollisuus ja toimivalta puuttua suden toimintaan, suden olisi esimerkiksi osoitettava lajille epätyypillistä käyttäytymistä, jossa se ei arastele eikä lähde ihmistä pakoon vaan lähestyy ihmistä tai käyttäytyy ihmistä kohtaan uhkaavasti tai hyökkäävästi. Jos susi liikkuu alle 100 metrin etäisyydellä talosta tai käyttäytyy uhkaavasti, on aina soitettava hätänumeroon 112.

Yleinen pelko siitä, että susi mahdollisesti liikkuu samoissa paikoissa missä ihminen, ei riitä siihen, että poliisi ryhtyisi toimenpiteisiin.

On hyvä huomata, että havainto sudesta ei automaattisesti johda välittömiin toimenpiteisiin poliisin puolelta, vaan jokainen tapaus arvioidaan erikseen.

Poliisilla on neljä vaihtoehtoa toimia susitilanteissa:

1)      Tilanne ei vaadi toimenpiteitä poliisin taholta

Esimerkiksi tilanteissa, missä havainnot sudesta on tehty metsässä ja maastossa. Asia ei kuulu poliisille vaan petoyhdyshenkilöille, jotka tarkistavat havainnon ja tekevät siitä merkinnän Tassu-järjestelmään, johon rekisteröidään havainnot isoista petoeläimistä.

2)      Tilanne ei vaadi välitöntä toimenpidettä, mutta poliisi aloittaa tilanteen seurannan

Susi on esimerkiksi liikkunut yöaikaan pihamaalla ja asukkaat huomaavat seuraavana aamuna suden jälkiä. Yksittäistapauksessa tilanne ei vaadi lisätoimenpiteitä. Jos alueelta tulee lisää havaintoja sudesta, poliisi voi päättää suden karkottamisesta kolmantena toimenpidevaihtoehtona.

3)      Tilanne vaatii välittömän toimenpiteen, karkotus

Karkotusta käytetään susiin, jotka liikkuvat toistuvasti asuinalueella. Karkotuksen jälkeen tilannetta seurataan uudestaan, jotta tiedetään, oliko karkotuksella toivottu teho. Jos karkotus on tehonnut, tilanne ei vaadi lisätoimenpiteitä ja asia päätetään.
Jos karkotuksella ei ollut tehoa, sen voi toistaa vielä yhden kerran, ja jos silläkään ei ole tehoa, poliisi voi päättää neljännestä toimenpidevaihtoehdosta.

4)      Tilanne vaatii välittömän toimenpiteen, lopettaminen

Lopettamista edeltää useimmiten muut toimenpiteet, mutta se voi tietyissä tapauksissa olla myös välitön toimenpide, jos tilanteen vakavuus niin vaatii. Lopettaminen on aina viimesijainen keino.
Jotta lopettamisesta voidaan päättää, suden on aiheutettava vaaraa hengelle ja terveydelle, eli kaikki muut toimenpiteet ovat osoittautuneet tehottomiksi. Laissa lähdetään siitä perusperiaatteesta, että yhteiskunnan julkinen valta ei salli, että eläin aiheuttaa vaaraa hengelle ja terveydelle.

Susi sivistystoimen toimintayksikön lähellä

Päiväkodin tai koulun saadessa tiedon susihavainnoista henkilökunta tekee arvioinnin ulkoilun riskeistä. Lapset voidaan pitää sisällä, mutta jos lapset ulkoilevat, ulkoilu tapahtuu turvallisesti ja valvotusti pihassa. Kouluilla ja päiväkodeilla on pelastus- ja kriisisuunnitelmat, joita noudatetaan ulkoisen uhan sattuessa.

Jos huoltajilla on kysyttävää, he voivat ottaa yhteyttä päiväkodin henkilökuntaan, yksikön johtajaan tai koulun rehtoriin.

Usein kysyttyä

Kysymys: Miten minun pitää kuntalaisena toimia, jos näen suden?

Vastaus: Jos näet suden asuinalueella tai pihassa, soita hätänumeroon 112. Nämä tapaukset kuuluvat poliisille, ja poliisi kutsuu aina paikalle petoyhdyshenkilön, joka dokumentoi jäljet tai muut havainnot. Pihapiirin raja kulkee noin 100 metrin päässä asuintalosta. Asumaton kesämökki tai asumaton talo ei kuulu tähän kategoriaan.

Jos näet suden muualla kuin asuinalueella, ilmoita havaintosi suoraan petoyhdyshenkilölle. Yhteystiedot ovat tekstin lopussa.

Kysymys: Saanko pelästyttää suden, joka tulee pihaan?

Vastaus: Suden, joka tulee piha-alueelle, saa pelästyttää. Mieti kuitenkin, miten pelästytät suden. Jos omistat kiväärin ja alat ampua laukauksia pelottamistarkoituksessa, se voidaan tulkita yritykseksi ampua susi tai siitä voi aiheutua vaaraa muille ympäristössä oleville. Molemmat tapaukset kuuluvat rangaistavien tekojen piiriin.

Kysymys: Saanko ampua suden, joka hyökkää karjani kimppuun?

Vastaus: Tämä on tulkinnanvarainen asia. Ei ole olemassa pykälää, joka antaa luvan ampua suden, joka hyökkää karjan kimppuun. Sitä vastoin rikoslain 4. luvussa kerrotaan vastuuvapausperusteista. Tietyissä tilanteissa rikoksesta ei tuomita rangaistusta, kun otetaan huomioon tilanteessa vallinneet olosuhteet. Vastuuvapausperusteita ovat esimerkiksi hätävarjelu eli oikeudettoman hyökkäyksen torjuminen teolla, joka olisi muissa oloissa rangaistava, tai pakkotila, jossa oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu. Vastuuvapausperuste tutkitaan rangaistavan teon tutkinnassa.

Jos joku ampuu suden, joka hyökkää karjan kimppuun, se on rikos, mutta viitaten vastuuvapausperusteisiin se voidaan tilanteen olosuhteista riippuen tulkita ei-rangaistavaksi teoksi.

Lähde: Tietopaketti on koottu poliisiviranomaisen informaatiokanavien sisällöstä sekä riistakeskuksen ohjeista.

Yhteystiedot:

Susiyhetyshenkilö Vaasanseudulla on Christoffer Björnström puh. 050 5711 618 .
Lisää yhteystietoja löytyy riistakeskuksen sivuilta: Suomen Riistakeskus.