Talven ja kevään kokouskalenteri vahvistettu

Kunnanhallitus käsittelee asian kuntaliitosta koskevasta, neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä kokouksessaan 7.1. Viikko sen jälkeen eli 14.1. on valtuustokäsittelyn vuoro, ja silloin päätetään kansanäänestyksen yksityiskohdista. Kansanäänestys voidaan järjestää maaliskuussa jonakin sunnuntaina, todennäköinen päivä on sunnuntai 17.3.

Yhdistymissopimus on määrä asettaa nähtäville 21.1. Sopimus on pidettävä nähtävillä 30 päivän ajan. Mustasaarelaiset voivat jättää sopimuksesta muistutuksia tai kommentteja, ja nähtävilläoloaikana asukkaita on myös tarkoitus informoida yhdistymissopimuksen sisällöstä ja merkityksestä. Miten tämä tapahtuu, tarkentuu myöhemmin.

-          Kunnanhallitus keskusteli eri tavoista informoida asukkaita. Valmistelu todettiin liian rajaavaksi, joten asia palautettiin, kansliapäällikkö Solveig Söderback kertoo.

Kunnanhallitus käsitteli myös asian virkarehtorin viran perustamisesta Koivulahden oppimiskeskukseen. Asia oli palautettu kokouksessa 26.11., sillä kunnanhallitus katsoi muun muassa, että uusi virka sopi huonosti oppimiskeskuksen säästövaatimuksiin.

-          Virkarehtori olisi täysin uusi virka Koivulahden oppimiskeskuksessa ja näin ollen lisäresurssi. Kunnanhallitus keskusteli tästä vilkkaasti, koska oppimiskeskuksen säästötavoitteista on puhuttu paljon viime aikoina. Jos tarkoituksena on säästää, ei kuulosta hyvältä, että rahaa käytetäänkin vielä enemmän, kunnanhallituksen puheenjohtaja Lars Gästgivars totesi 26.11. pidetyn kokouksen jälkeen.

Maanantain kokouksessa ääni oli jo toinen.

-          Kunnanhallitus ei katsonut kohtuulliseksi koplata yhteen säästövaatimuksia ja virkarehtoria. Kumpikin asia on tärkeä, mutta ne päätettiin käsitellä erikseen, Söderback toteaa.

Kunnanhallitus esittää nyt kunnanvaltuustolle, että virkarehtorin virka perustetaan 1.2.2019. Oppimiskeskuksen säästövaatimuksiin palataan omana asiana.

Kunnanhallitus päätti myös ottaa haltuunsa kaksi kunnan rakennushanketta. Solf daghemin ja Helmiinan urakoitsijan työssä on useita vakavia puutteita eivätkä aikataulut ole pitäneet. Kunta ottaa nyt hankkeiden pääurakointivastuun.