Sosiaalityöntekijä

Tarjoamme sinulle monipuolista, ihmisläheistä ja mielekästä työtä, jossa sinulla on mahdollisuus saada työnohjausta. Pääasialliset työtehtävät ovat lastensuojelutyö, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut. Tarvittaessa hoidat myös muita sosiaalityön piiriin kuuluvia tehtäviä. Sosiaalityöntekijä otetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Palvelussuhde on kokoaikainen, ja työaika on 37,5 tuntia/viikko. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Arvostamme: Lastensuojelutyön työkokemusta, yksilökeskeistä työtapaa, itsenäistä työotetta, monialaisessa yhteistyössä vaadittavia parityöskentely- ja ryhmätyötaitoja sekä aktiivista otetta lastensuojelun ja aikuissosiaalityön kehittämisessä. 

Työnantaja: Mustasaaren kunta
Työpaikka: Mustasaaren virastotalo, sosiaalipalvelut
Työpaikan osoite: Keskustie 4, Sepänkylä
Hakuaika alkaa: 5.5.2017
Hakuaika päättyy: 19.5.2017 klo 16
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Työaika: 37,5 tuntia/viikko (kokoaikainen)
Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus.
Myös pian valmistuvien hakemukset huomioidaan.
Kielitaitovaatimukset: Ruotsin kielen hyvä ymmärtämisen taito, suullinen taito ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä ymmärtämisen taito ja suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito.
Tarvittavat todistukset: Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6. §:n 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Palvelussuhde alkaa: Mahdollisimman pian.
Koeaika: 4 kuukautta.
Palkka: KVTES:n mukaan.

Hakemuksen jättäminen
Hakemus ja cv toimitetaan sosiaalijohtaja Alice Backströmille, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, viimeistään perjantaina 19.5.2017 klo 16.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Alice Backström, puh. 327 7214, tai perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin, puh. 327 7235. 

Organisaation kuvaus
Mustasaaren kunta on yli 19 000 asukkaan kasvukunta. Kaksikielisen kunnan enemmistökieli on ruotsi. Sosiaalityö kuuluu perhe- ja yksilöhuollon tehtäväalueeseen. Perhe- ja yksilöhuollossa työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää (joista yksi on perhe- ja yksilöhuollon päällikkö) ja kaksi perhetyöntekijää sekä perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja kaksi psykologia. Sosiaalityöntekijöiden ja perheneuvolan sijoituspaikkana on Mustasaaren virastotalo. Tarjoamme haastavia työtehtäviä ja mahdollisuuden kehittää lastensuojeluun ja aikuissosiaalityöhön liittyvää monialaista työtä kunnassa.