Pohjaveden laatu normaali

Vattvikenin alueella Sepänkylässä viime viikolla sattunut viemärivuoto ei ole vaikuttanut vesijohtoveteen eikä pohjaveteen. 

Kunta otti viime viikon lopulla näytteitä alueen pohjavedenottamoista. Tuloksissa ei ollut mitään poikkeavaa. 

Myös vesijohtoveden kaikki arvot ovat normaaleja.