Ohjeet perusopetuksen 1–3-luokkalaisille

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1–3-luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3-luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Oppilaan huoltajaa pyydetään ilmoittamaan koulun rehtorille, tuleeko oppilas kouluun maanantaina 23.3.

Koulukuljetusta tarvitsevan oppilaan huoltajaa pyydetään ilmoittamaan koulun rehtorille viimeistään 23.3. klo 12, jos oppilas aikoo osallistua lähiopetukseen ja tarvitsee koulukuljetusta 24.3. alkaen.

Sivistysjohtaja