Koulupäivän siirtäminen lukuvuonna 2019-2020

Lukuvuoden työajat koskevat Mustasaaren esiopetusta, perusopetusta ja lukiota.

Lukuvuoden työajat 2019-2020

Huom.! Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 päivitetty sivistyslautakunnassa § 82/19.
Koulupäivä siirretään lauantailta 16.5.2020 lauantaille 23.5.2020.