Huoltajien tietojen siirtäminen Vardaan 1.9.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajien tiedot siirretään tietovaranto Vardaan 1.9.2019 alkaen.

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen asiakastiedot siirtyvät varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan.

1.9.2019 alkaen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajien tiedot tallennetaan Vardaan. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

  • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetuin lain mukaan perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisää tietoa Vardasta löytyy täältä:
https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda

Henkilötietojen käsittely Mustasaaren kunnassa:

https://www.korsholm.fi/politiikka-ja-johtaminen/viestinta/henkilotietojen-kasittely/