Projekt Up, Out and Move!

Up, Out and Move! on kolmivuotinen liikuntahanke, joka käynnistettiin 1.4.2018.

Hankkeen kohderyhmänä on kaikki kuntalaiset ja painotuksena perheliikunta ulkoympäristössä sekä yhdessä kuntoilun ja liikkumisen mahdollisuudet.

Hankkeen tavoitteena on esitellä kuntalaisille kunnan liikunta- ja kuntoilutoimintaa sekä liikuntapaikkoja, joista he voivat löytää vapaa-ajalleen mieluisaa tekemistä. Samalla tehdään näkyväksi kunnan tarjoamaa kuntoilutoimintaa.

Lisäksi hankkeessa järjestetään uudenlaista, monipuolista ja kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa, jota kunnassa ei muuten järjestettäisi.

Projekt rahoitetaan Veikkauksen voittovaroista myönnetyllä valtionavustuksella.

Lue lisää hankkeen toiminnoista >>>

Logo Up out and move