Mustasaari päivittää kunnan kiinteistörekisterin

Mustasaaren kunta aloittaa kesällä kiinteistörekisterinsä päivittämisen yhdessä konsulttiyritys FCG:n kanssa.

Mustasaaren rakennuslautakunta totesi syyskuussa 2019, että kunnan kiinteistörekisteri on tarpeen päivittää.

– Kunta ei ole koskaan aiemmin tehnyt yhtä laajaa päivitystä, joten voisi sanoa, että on jo aikakin, sanoo Mustasaaren johtava rakennustarkastaja Michael Ek.

Tiedot päivitetään samalla myös väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin ja Verohallinnon rekisteriin.

Työn laajuuden vuoksi kunta päätti kilpailuttaa palvelun. Konsultiksi valittiin FCG.

– Olemme monta kertaa aiemminkin tehneet yhteistyötä FCG:n kanssa, muun muassa kaavoitusasioissa. Heillä on laaja kokemus vastaavista töistä, sanoo Ek.

Mustasaaren kunnan rakennusvalvonta on tilaaja ja vastaa hankkeesta, mutta varsinaisen kenttätyön tekee FCG.

– Kiinteistökäyntejä tekevillä on kaikilla mukanaan henkilökortti, ja autojen tuulilasissa on infolappu, kertoo FCG:n hankevastaava Risto Kärkkäinen.

Kunta kerää tietoa muun muassa rakennuksen koosta, sijainnista, ulkomitoista, osoitteesta ja käyttötarkoituksesta sekä muita perustietoja. Tarkastus tehdään ainoastaan rakennusten pihamailla, eikä se vaadi toimenpiteitä kiinteistönomistajalta.

– Keräämällä tietoa saamme paremman kuvan siitä, millaisia rakennuksia milläkin kiinteistöllä on. Se parantaa turvallisuutta ja helpottaa sekä meidän että pelastuslaitoksen työtä. Samalla päivitetään myös koko saariston osoiterekisteri, kertoo Ek.

Tarkistettavan kiinteistön omistajalle tiedotetaan asiasta kirjeitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kiinteistön tarkastusta.

Ensimmäiset tiedotteet lähetetään kesäkuussa ja ensimmäiset tarkastukset tehdään viikkoina 30–40. Linkin kautta voi katsoa mikä alue tarkistetaan aluksi: Kartta vaihe 1. 

– Tämä on iso projekti, joten tarkastukset tehdään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa käynnistyy kesällä 2020, ja viimeiset tarkastukset on määrä saada valmiiksi kesällä 2021, sanoo Ek.

Tarkastuksissa putkahtaa varmasti esiin yksi ja toinenkin rekisteröimätön rakennus. Ek huomauttaa kuitenkin, että rakennuksen puuttuminen rekisteristä ei automaattisesti tarkoita, että rakennus olisi luvaton.

– Rekistereistä puuttuu usein etenkin vanhempia rakennuksia, koska niitä ei ole tarvinnut rekisteröidä siihen aikaan, kun ne on rakennettu. Rakennusvalvonnasta ollaan yhteydessä kiinteistönomistajaan, jos jotain asiaa on vielä selvitettävä, sanoo Ek.

Alle 5 m²:n rakennuksia ei viedä rekisteriin. Poikkeuksena ovat saunat, jotka rekisteröidään pinta-alasta riippumatta. Rekisteriin ei viedä niitty- ja metsälatoja tai maatalousrakennuksia, jotka eivät ole käytössä tai joilla ei katsota olevan arvoa.

 

Näin tarkastukset tehdään

Tarkistettavan kiinteistön omistajalle tiedotetaan asiasta kirjeitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kiinteistön tarkastusta.

Tiedote lähetetään kiinteistönomistajalle, ja omistajatiedot otetaan kunnan rakennusrekisteristä tai lainhuutorekisteristä.

Kiinteistönomistajan ei tarvitse olla läsnä tarkastuksessa, mutta hänellä on siihen oikeus.
Tiedotteessa on tarkemmat ohjeet, jos kiinteistönomistaja haluaa olla mukana tarkastuksessa.

Tarkastuksen suorittaa FCG:n henkilökunta. He ovat velvollisia esittämään yrityksen henkilökortin kiinteistönomistajan pyynnöstä.

Kun tarkastus on tehty, kiinteistölle jätetään kirje kuittaukseksi tarkistuksesta. Esimerkiksi postilaatikkoon.

Lisätietoja antaa Mustasaaren johtava rakennustarkastaja Michael Ek, puh. 050 569 7386.