Mustasaaren kunnan avustukset

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakuaika päättyy 15.3.2021 klo 16.00

a) Toiminta-avustus – Voidaan myöntää rekisteröidyille mustasaarelaisille yhdistyksille, joiden päätehtävä on liikuntatoiminta, lapsi- ja nuorisotoiminta ja/tai kulttuuritoiminta.

b) Hankeavustus – Voidaan myöntää mustasaare­laisille yhdistyksille, yhteisöille tai työryhmille, joiden päätehtävä on kulttuuritoiminta.

c) Kulttuuri- ja taiteilijastipendi – Voidaan myöntää aktiivisille Mustasaaressa asuville taiteenharjoittajille kuvataiteen, valokuvauksen, kuvituksen, elokuvan, animaation, teatterin, tanssin, performanssitaiteen, musiikin, media­taiteen, muotoilun, taidekäsityön, kirjallisuuden, sanataiteen ja kulttuuriperinnetyön alalta.

d) Seurantalojen käyttöavustus – Voidaan myön­tää nuorisoseuroille ja kotiseutu­yhdistyksille, joilla on oma seurantalo ja jotka järjestävät säännöllistä toimintaa. Etusijalla on säännöllinen, ohjattu lapsi- ja nuorisotoimintaa.

Hakuaika päättyy 23.4.2021 klo 16.00

e) Hiihtolatujen hoitoavustus – Voidaan myöntää yhdistyksille, jotka hoitavat hiihtolatuja Mustasaaressa.

Jatkuva hakuaika

f) Kartta-avustus – Voidaan myöntää suunnistus­toimintaa tarjoaville yhdistyksille uusien suunnistus­karttojen valmistamiseen tai välttämättömään päivittämiseen.

Lisätietoja kohdista a), b) ja c) antaa kulttuuri­sihteeri Annica Reini, puh. 0500 162 112.
Lisätietoja kohdista a), d), e) ja f) antaa vapaa-aika­päällikkö Mikael Österberg, puh. 044 424 9135.

2. Kunnanhallitus

Toiminta-avustus – Mustasaaren kunnassa toimivat yhdistykset ja yhteisöt, jotka eivät saa kulttuu­ri- ja vapaa-aikalautakunnalta avustusta, voivat hakea toiminta-avustusta kehittämisjaostolta. Hakuaika päättyy 15.3.2021 klo 16. Kunnanhallituksen toiminta-avustusta haetaan peruslomakkeella, johon liitetään vapaamuotoinen hakemus sekä toiminnan kuvaus ja talousarvio. Hakuohjeita ja lisätietoja antaa elinkeinopäällikkö Henna-Maija Sumuvuori, puh. 044 424 9109.

Hakemukset

Hakulomakkeet ovat verkkosivulla www.mustasaari.fi/avustukset.

Kaikki hakemukset toimitetaan osoitteeseen Mustasaaren kunta/Kirjaamo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköpostitse info@mustasaari.fi. Myöhästyneet hakemukset hylätään.