”Meidän on päästävä lähemmäksi talousarviokehystä”

Talousarvio oli pääosassa Mustasaaren kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina 22.10. Suurin huolenaihe oli sivistyslautakunnan talousarvioehdotus.

Sivistyslautakunnan ehdotus vuoden 2019 kokonaistalousarvioksi on 40,5 miljoonaa euroa. Ehdotus on 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymä 38,2 miljoonan euron talousarviokehys.

-          Kunnanhallitus keskusteli talousarviosta pitkään ja perusteellisesti ja totesi, että sivistyslautakunnan on päästävä lähemmäksi talousarviokehystä, sanoo talousjohtaja Rabbe Eklund.

 -          Mitään lopullisia päätöksiä talousarviosta ei tehty, mutta kunnanhallitus haluaa vastauksia joihinkin kysymyksiin ennen seuraavaa kokousta, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Lars Gästgivars.

Vastauksia kaivataan siihen, miksi talousarvion kasvu ei vastaa toimintatilastoja.

-          Sivistyslautakunnan ja sivistyspuolen viranhaltijoiden on selvitettävä tämä asia. Kunnanhallitus ei voi tehdä päätöstä tämänhetkisten tietojen valossa, sanoo Gästgivars.

Jos talousarviokehyksen ylitys on liian suuri, on ryhdyttävä toimenpiteisiin.

-          Veroja saatetaan joutua korottamaan. Uskon, että korotuksiin ei tarvitse ryhtyä vuonna 2019, mutta sitä on mahdotonta ennustaa tässä vaiheessa, kun kaikki laskelmat eivät ole vielä valmiina, sanoo Gästgivars.

Kunnanhallitus palaa sivistyslautakunnan talousarvioon seuraavassa kokouksessaan 5.11.

Palveluverkkoselvitys
Kunnanhallitus keskusteli pitkään myös esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä.

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun, jotta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle voidaan esittää selkeä ehdotus kunnan tulevan päivähoitorakenteen periaatteista ja riittävät taloudelliset kokonaislaskelmat.

-          Halusimme tähän asiaan selkeämmät ja kattavammat kustannuslaskelmat. On mahdotonta päättää toiminnan jatkosta, jos emme tiedä, kuinka pitkään tilojen tai rakennusten on oltava käyttökunnossa ja mitä se maksaa, sanoo Gästgivars.

Päätösehdotuksessa esitettyjä vaihtoehtoja ei myöskään pidetty riittävinä.

-          Jos tarkoituksena on tehdä kokonaisvaltainen palveluverkkoselvitys, selvitys ei voi koskea pelkästään Koivulahden aluetta, vaan sen on katettava kunnan kaikki päiväkodit, totesi hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada.