Kysely ranta-alueiden asukkaille ja maanomistajille

Rantaluonto ja maisemat ovat tärkeä osa merenläheistä Mustasaarta ja ne muodostavat nykyisellään myös viihtyisän lomaympäristön noin 4000 loma-asunnolle.  

Kunta selvittää parhaillaan suuntaviivoja ja tavoitteita ranta-alueiden tulevaisuuden maankäytölle ja rakentamiselle. Ajankohtaisena asiana esillä on mm. kysymys siitä, miten olisi tarkoituksenmukaista ohjata nykyisten loma-asuntojen mahdollisia muutoksia ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kunta myös selvittää minkälaisia vaikutuksia rantojen uudesta vakituisesta asutuksesta voisi aiheutua kunnalle tai yksityisille.

Miten loma-asuntojen muuttaminen vakituiseksi voisi vaikuttaa nykyisen lomaympäristönne viihtyisyyteen ja turvallisuuteen?

Yllä olevaan ja muihin kysymyksiin toivomme nyt ranta-alueiden asukkaiden ja maanomistajien mielipiteitä. Loma-asuntojen käyttötarkoitusten muutoksia koskeva asia on vasta valmisteltavana, mitään päätöksiä ei vielä ole tehty.

Kyselyyn pääset seuraavan linkin kautta (HUOM! Kysely ei toimi normaalisti Internet Explorerilla): RANTOJEN ASUKAS- JA MAANOMISTAJAKYSELYYN.

Vastaamalla kyselyyn annat arvokasta tietoa ja mielipiteitä pohjaksi Mustasaaren kunnassa tehtäville rantojen maankäyttöä koskeville päätöksille!

Kysely on avoinna 24.2.–7.3.2021. välisen ajan. Kyselyn yhteydestä löydät myös kartan, jolla on esitetty kyselyssä käytettävä aluejako ja eri osa-alueiden numerot. Rannat, joille ei ole mahdollista toteuttaa tieyhteyttä eivät ole tässä kyselyssä mukana.