Kuntaliitosselvitys etenee

Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosneuvottelujen johtoryhmä piti kahdeksannen kokouksensa 19.6. Valmistelutyön tilannekatsauksen lisäksi sovittiin aluekehitys- ja elinvoima-analyysin teettämisestä sekä syksyllä pidettävistä seminaareista.

Kokouksen yhteydessä pidettiin johtoryhmän ja työryhmien edustajien yhteinen työpaja, jossa perehdyttiin työryhmien työn tilanteeseen. Työryhmien tehtävänä on kuvailla jokaisen selvitettävän toiminta-alueen nykytilanne ja tuoda esiin vaihtoehtoja annettujen kokonaisvaltaisten aiheiden mukaan koskien uuden kaupungin palvelutoimintoja. Työryhmät laativat työstään loppuraportin, joka annetaan johtoryhmälle.  

Seminaareissa keskustellaan elinvoimasta, hyvinvoinnista, kielestä ja lähidemokratiasta
Johtoryhmä päätti tilata aluekehitys- ja elinvoima-analyysin aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä.  Analyysissa painotetaan tulevaisuuslähtöisyyttä ja tarkastellaan mahdollisen kuntaliitoksen strategista merkittävyyttä laajasta alueellisesta näkökulmasta. Analyysi valmistuu elokuussa.

 Johtoryhmä sopi myös kuntaliitosselvityksen kannalta mielenkiintoisiin ja tärkeisiin aiheisiin keskittyvien seminaarien järjestämisestä. Syyskuussa pidettävä, luottamushenkilöille tarkoitettu seminaari käsittelee elinvoimaa, aluekehitystä ja kuntalaisten hyvinvointia. Samalla tarkastellaan koulutuksen, yrittäjyyden ja työmarkkinoiden kokonaisuutta. Lokakuussa pidettävän yleisölle avoimen seminaarin aiheina ovat kuntien palveluverkko- ja rakennemallit, kielivakaus ja lähidemokratia.

 − Haluamme kertoa selvityksen vaiheista ja sisällöistä avoimesti, ja seminaarit ovat oiva tapa osallistua keskusteluun. Ohjelmasta ja aikataulusta tiedotamme tarkemmin kesälomien jälkeen, kertoo Berg.

Lisätietoja:
Koordinaattori Olavi Kaleva, puh. 044 0555 212
johtoryhmän puheenjohtaja Kim Berg, puh. 040 589 0600
johtoryhmän varapuheenjohtaja Lars Gästgivars, puh. 0500 261 043