Kunnanhallitus pani kuntaliitosasian pöydälle

Kuntaliiton lakiyksikkö katsoi suullisessa lausunnossaan 26.3. ja kirjallisessa lausunnossaan 2.4., että Mustasaaren kunnanvaltuusto voi päättää asiasta rajoituksitta. Kuntaliitto oli sitä mieltä, että kunnanvaltuuston pitää saada ottaa kantaa valmisteltuun ja kansanäänestyksen kohteena olleeseen sopimukseen.

Kunnanvaltuuston kokouksen 2.4. jälkeen luottamushenkilöillä oli kuitenkin eri käsityksiä kunnanvaltuuston päätöksestä hylätä yhdistymissopimus Vaasan kaupungin kanssa.

Mustasaaren kunta pyysi sen vuoksi vielä asiantuntijalausuntoja. Lausunnoista kävi ilmi, että juridinen arviointi päätöksen sisällöstä käsittää erilaisia tulkintoja.

Professori Olli Mäenpää ja oikeustieteen lisensiaatti Tanja Mansikka katsovat, että kunnanvaltuuston päätöksellä hylätä yhdistymisesitys ei ole oikeusvaikutuksia, koska päätös ei perustunut kunnanhallituksen tekemään lopulliseen ehdotukseen kuntien yhdistymisesityksestä kuntarakennelain 7. §:n 2. momentin mukaisesti.

Näin ollen Mäenpää katsoo, että kunnanvaltuuston asian käsittely 2.4.2019 siltä osin kuin se koskee päätöstä hylätä yhdistymisesitys on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että kunnanvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa.

Kunnan odottaessa asiantuntijalausuntoja valtuutettu Kari Hietamäki (MSK) jätti valituksen kuntaliitosasiasta hallinto-oikeuteen viikolla 18.

Lain erilaisista tulkinnoista ja siitä tosiasiasta johtuen, että hallinto-oikeus selvittää valtuuston päätöksen 2.4. laillisuuden, Mustasaaren kunnanhallitus pani asian pöydälle.

– Tämä on ollut laaja prosessi, ja kunnanhallitus haluaa nyt varmistaa laillisuuden. Sen vuoksi katsottiin parhaaksi odottaa hallinto-oikeuden päätöstä, sanoo hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada.

Kunnanhallitus saa mukautua ja tehdä tarvittavat toimenpiteet hallinto-oikeuden tekemän ratkaisun mukaan.

– Vaikka hallinto-oikeus katsoisi, että päätös ei noudattanut lakia, kunnanvaltuusto ei voi sellaisenaan hyväksyä päätöksen 2.4. perusteena ollutta sopimusta. Sopimus ja sen liitteet ovat muun muassa sidottuja aikatauluun, jota ei enää voida noudattaa. Tarvitaan uusi prosessi, uusi valmistelu ja uusi sopimusehdotus, jotta kuntaliitos voisi tulla ajankohtaiseksi, sanoo Jakobsson-Pada.

Nykyisen kunnanhallituksen viimeinen kokous on 20.5., ja uusi kunnanhallitus valitaan kunnanvaltuuston kokouksessa 23.5.