Kunnanhallitus äänesti yhdistymissopimuksesta kolmesti

Mustasaaren kunnanhallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa maanantai-iltana 7.1.2019. Kokouksessa yhdistymissopimuksesta keskusteltiin ahkerasti ja äänestettiin kolmesti.

Kunnanhallituksen jäsen Michael Luther ehdotti asian käsittelyn aikana, että yhdistymissopimus palautetaan. Ehdotusta kannatti Tomas Bäck. Äänestyksessä ehdotus hävisi äänin 9–4.

Bäck ehdotti tämän jälkeen Lutherin ja Kim Erikssonin kannattamana, että koko sopimus hylätään. Tämä ehdotus hävisi äänin 10–3.

Lopuksi äänestettiin kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotuksesta lykätä yhdistyminen toteutumaan vuonna 2021. Kunnanjohtajan ehdotusta vastaan asetettiin Anita Sundmanin ehdotus yhdistymisen toteuttamisesta sopimuksen mukaisesti vuonna 2020. Kunnanjohtajan ehdotus hävisi äänin 8–5.

Bäck, Luther ja Eriksson jättivät kaikki eriävän mielipiteen päätöksestä.

Samalla päätettiin myös, että sopimus pidetään yleisesti nähtävillä 21.1.–19.2.2019.

- Koko yhdistyminen perustuu sopimukseen, mutta sopimus on myös pantava toimeen. Minusta on parasta, että samat henkilöt, jotka ovat olleet neuvottelemassa sopimuksesta, ovat mukana myös sen toimeenpanossa, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Lars Gästgivars.

Yllättikö äänestystulos 8–5?

- Ei yllättänyt. Ymmärrän kyllä, että useammat yhdistymistä kannattavat saattavat pitää aikataulua liian tiukkana ja vuotta 2021 sopivampana. Ajatus ei ole ollut täysin vieras minullekaan, mutta minulle on tärkeämpää, että samat henkilöt, jotka ovat neuvotelleet sopimuksesta, ovat mukana sen toimeenpanossa. Jos yhdistyminen siirtyy vuoteen 2021, kuntavaalit ovat todennäköisesti ensin ja luottamushenkilöt voivat vaihtua.

Yhdistymissopimuksen ollessa nähtävillä muun muassa kuntalaiset, etujärjestöt, yhdistykset ja yritykset voivat jättää siitä huomautuksia. Kaikkiin huomautuksiin on myös vastattava. Huomautukset käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 25.3. ja kunnanvaltuuston kokouksessa 2.4. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto ottaa lopullisesti kantaa yhdistymiseen.

Mustasaaren kunnan asukkaita on myös informoitava sopimuksen sisällöstä ja merkityksestä, kun sopimus on nähtävillä. Miten, milloin ja millä tavalla tämä tapahtuu, ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksessa 21.1.

Kunnanhallitus päätti myös, että neuvoa-antava kansanäänestys toimitetaan 17.3. Kaikille äänioikeutetuille lähetetään tietoa äänestyksestä 27.2. eli 19 päivää ennen vaalipäivää. Kuntalaiset saavat lisätietoa kansanäänestyksestä ja äänestysmenettelystä lähiaikoina.