Kunnanhallituksessa keskusteltiin joukkoliikenteestä ja pyloneista

Tällä hetkellä Vaasan kaupunki on oman joukkoliikenteensä toimivaltainen viranomainen. Se tarkoittaa, että kaupunki voi päättää joukkoliikenteestään itsenäisesti. Mustasaaren kunta sen sijaan kuuluu yleiseen joukkoliikennealueeseen, jonka toimivaltainen viranomainen on ely-keskus.

– Tämä on syynä siihen, että matkustajien pitää ostaa erilliset liput, jos he Mustasaaresta matkustettuaan jatkavat matkaa edelleen Vaasan puolella, sanoo hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada.

Erillisten lippujen ongelmasta päästään eroon liittymällä yhteiseen Vaasan joukkoliikenteen toimivalta-alueeseen ja perustamalla yhteinen toimivaltainen viranomainen.

– Reitit suunnitellaan uusiksi pitkällä aikavälillä, ja vuoroja tulee mahdollisesti enemmän. Selvityksessä on myös mietitty, miten linja-autokantaa voitaisiin tulevaisuudessa uudistaa.

Kunnanhallitus hyväksyi myös ehdotuksen mainospylonien rakentamiseksi valtatien 8 varteen yhteistyönä yrityksen kanssa. Yhteistyökonseptin mukaisesti Kvadraten Ab huolehtii pylonien rakentamisesta ja ylläpidosta sekä mainospaikkojen myynnistä ja markkinoinnista.

– Mustasaaren kunta sitoutuu ostamaan näkyvyyttä pyloneista 20 vuoden ajan. Tämän lisäksi kunta sitoutuu, käynnistämisvaiheessa, ostamaan suunnitellusta LED-taulusta näkyvyyttä 24 kuukauden ajan, Jakobsson-Pada sanoo.

Selvitys Mustasaaren urheilupuiston kehittämistarpeista herätti myös keskustelua. Kunnanhallitus halusi tietää, miten Sepänkylän koulukeskuksen oppilaat pystyvät jatkossa kulkemaan sujuvammin ja turvallisemmin urheilupuistoon ja Botniahalliin.

– Esille nousi muutamia ajatuksia siitä, että koulukeskuksen ja Botniahallin välinen matka voisi sisältyä liikuntatuntiin. Jotta se olisi mahdollista, tarvitaan ratkaisuja oppilaiden turvalliseen kulkemiseen omin päin ilman että heidän pitää ylittää vaarallisia risteyksiä ja isoja teitä, Jakobsson-Pada sanoo.

Kokouksessa käytiin lisäksi vilkasta keskustelua Sepänkylän koulukeskuksen tulevasta suunnittelusta. Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2020 aikana tehdään lisäselvityksiä.

Kunnanhallitus jää nyt joulutauolle ja kokoontuu seuraavan kerran 20.1.2020.