Koulut keskeyttävät hallituksen päätöksellä toimintansa ajaksi 18.3.–13.4.2020

Poikkeuksena on esiopetus ja perusopetuksen 1.–3. luokkien opetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Lähiopetuksen sijasta järjestetään korvaavaa opetusta esimerkiksi etäopintoina tai digitaalisissa oppimisympäristöissä. Koulut lähettävät tietoa etäopetusjärjestelyistä.

Jos esioppilaan tai 1.–3. luokan oppilaan kumpikin vanhempi kuuluu ammattiryhmään, jonka on oltava töissä varmistamassa yhteiskunnan toimivuus ja jonka lapset ovat lähiopetuksessa, huoltajia pyydetään ottamaan yhteyttä koulun rehtoriin.