Informaatiota Mustasaaren kunnan tietosuojasta

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR - General Data Protection Regulation) tulee voimaan 25.5. Asetus muun muassa tiukentaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita.

Mustasaaren kunnan tietosuoja on tärkeä ja priorisoitu osa kunnan toimintaa julkisena viranomaisena. Kaikki kunnan työntekijät ovat tietoisia tietosuojan merkityksestä ja julkisuuslaista, ja heillä on työsuhteen perusteella vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen käsittely

Kunnan on tarpeen käsitellä henkilötietoja niiden palvelujen tuottamiseen, joita kunta tarjoaa ja joista se huolehtii ja vastaa. Aina kun kunta käsittelee henkilötietoja, käytetään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä kyseiseen tarkoitukseen. Rekisterit sisältävät lähinnä sellaisia henkilötietoja kuin nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköiset osoitteet.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan tiettyä ennalta päätettyä tarkoitusta varten, ei koskaan ilman syytä. Henkilötiedot voidaan luovuttaa toisille viranomaisille vain lain tai viranomaispäätöksen nojalla.

 Kunnan oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu pääasiassa viranomaistoimintaan, laissa säädettyyn velvoitteeseen tai sopimukseen.

 Kunta ei profiloi asiakkaita kerättyjen henkilötietojen pohjalta.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kaupallisille toimijoille ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietosuoja-asetukseen mukauttaminen, rekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavat

Kevään aikana kunta on suorittanut mittavia nykytila-analyyseja henkilötietojen käsittelystä, ottanut käyttöön uusia rutiineja ja työprosesseja sekä analysoinut ja parantanut IT-järjestelmiä.

Kunta on myös nimennyt rekisterinpitäjät, heidän edustajansa sekä 15 tietosuojavastaavaa, joista kukin valvoo tiettyjä vastuualueita ja seuraa aktiivisesti, miten organisaatiossa noudatetaan asetusta.

Tieto toimialojen henkilötietojen käsittelystä on dokumentoituna kullakin rekisterinpitäjällä. Kunnan rekisterinpitäjät ovat:

  • Kunnanhallitus
  • Yhdyskuntarakentamisen lautakunta
  • Rakennuslautakunta
  • Länsirannikon valvontalautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
  • Sosiaalilautakunta
  • Hoivalautakunta

Yhteystiedot:

Kysymykset kunnan henkilötietoasiakirjojen käsittelystä osoitetaan kunnan tietosuojaryhmälle sähköpostitse tietosuoja@mustasaari.fi.

Kunnanhallituksen tietosuojavaltuutettu ja yhteyshenkilö muihin viranomaisiin on kirjaaja Iita-Mari Hellberg, iita-mari.hellberg@mustasaari.fi