Haluatko rakentaa Veikkaalan kaava-alueella?

Mustasaaren kunta selvittää kiinnostusta Veikkaalan kaava-alueen laajennusosan rakentamiseen. Tarkoituksena on laajentaa kaava-aluetta kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kuusi omakotitonttia, kaksi rivitalotonttia ja yksi paritalotontti.

Koko laajennusosan valmistuttua alueella olisi kaksi rivitalotonttia, kolme paritalotonttia ja 27 omakotitonttia. Asemakaavaan voi tutustua seuraavan linkin kautta: Veikkaalan asemakaava-alueen laajennus Vaihe 1.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan korttelit 10–14 sekä osia korttelista 22. Näin ollen rakennetaan osia Haltijanmetsä-nimisestä tiestä ja koko Metsänkeiju-niminen tie sekä alustavasti Nyytintie. Varauksia voidaan tehdä kaikista kortteleiden 10–14 tonteista ja korttelin 22 tonteista 1–2. Linkki vaiheeseen 1:

Mustasaaren kunta sitoutuu rakentamaan alueen niin, että kaikki edellä mainitut vaiheen 1 tontit ovat rakentamiskelpoisia viimeistään 1.9.2021, jos määräaikaan mennessä saadaan tarpeeksi sitovia tonttivarauksia ja jos kunnanvaltuusto myöntää tarkoitusta varten talousarviovaroja.

Tonttivaraukset pisteytetään seuraavasti: omakotitontista annetaan 1 piste, paritalotontista 2 pistettä ja rivitalotontista 3 pistettä. Jotta rakentaminen voidaan aloittaa, sitovia tonttivarauksia on oltava yhteensä 7 pisteen arvosta.

Tonttivaraukset on tehtävä viimeistään 15.9.2020 klo 12.00.

Jos samasta tontista tehdään useampia varauksia, tontti varataan arpomalla.
Muille samasta tontista kiinnostuneille tarjotaan toista tonttia alueelta niin kauan kun tontteja on vapaana.

Sitovat tonttivaraukset lähetetään osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi otsikolla "Veikkaala".
Samalla varaaja sitoutuu maksamaan omakotitontista 1 000 euron varausmaksun, paritalotontista 2 000 euron varausmaksun ja rivitalotontista 3 000 euron varausmaksun. Tonttivaraus on voimassa 1.9.2022 saakka. Varausaikaa ei voi jatkaa. Varausmaksu hyvitetään, kun tontti ostetaan tai vuokrataan.

Kunta maksaa varausmaksun takaisin, jos rakentaminen ei käynnisty liian vähäisen varausmäärän vuoksi tai jos kunnanvaltuusto ei myönnä varoja rakentamiseen vuodelle 2021. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta.

Tonttivarauksen voi tehdä vain sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi.

Tonttivarauksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:
Varaajan koko nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Tontti, josta varaaja on kiinnostunut (kortteli ja tonttinumero).

Asemakaavaan voi tutustua seuraavan linkin kautta: Veikkaalan asemakaava-alueen laajennus. 

Lisätietoja antavat:
Simon Weiner, puh. +358 (0)6 327 7177
Hanna Ranto-Nyby, puh. +358 (0)6 327 7182