Tietoa huoltajille

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä toimivat esikoulut pidetään avoinna. Tämä tarkoittaa, että kaikki Mustasaaren esikoulut ja päiväkodit ovat toistaiseksi auki.

Jos esioppilas jää kotiin, lapselle voi hakea esiopetustehtäviä päiväkodista tai esikoulusta.

Pitämällä päiväkodit auki turvataan varhaiskasvatus niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Valtioneuvoston suosituksena on kuitenkin, että lasta hoidetaan mahdollisuuksien mukaan kotona. 

Jos lapsi on poissa toiminnasta, huoltajat voivat hakea maksuttomia päiviä. Huoltajat ilmoittavat päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle ne päivät, jolloin lapsi on poissa. Nämä poissaolopäivät ovat maksuttomia. Menettely on voimassa tästä päivästä alkaen 13.4.2020 saakka.

Haluamme muistuttaa kaikkia huoltajia, että käsihygienia on äärimmäisen tärkeää ja että lapsille tulee opettaa, miten yskiä ja niistää oikein.

Tarvittaessa päiväkodit voivat yhteensovittaa toimintansa alueittain. Informoimme huoltajia, jos päiväkoti joutuu sulkemaan ovensa vähäisen lapsimäärän tai henkilöstöpulan vuoksi.

17.3.2020
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päällikkö