Aktuellt

Kungörelser

Möteskalender

Evenemang

(Välj vy)
  • Aktuellt
  • Kungörelser
  • Möteskalender
  • Evenemang
17.02.2019

Sportlovsaktiviteter 2019

Under sportlovet ordnar fritid och kultur aktivite...
15.02.2019

Anbudsförfrågan på utbyggnad av vägar och kommunalteknik

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär anbud på ...
15.02.2019

Anbudsförfrågan för Smedsby skolcentrum: Passage- och inbrottsalarmeringssystem

Frågor och svar - Passage- och inbrottsalarmerings...
15.02.2019

Anbudsförfrågan för Smedsby skolcentrum: Kameraövervakningssystem

Frågor och svar - Kameraövervakningssystem Korshol...

Inga nya kungörelser.

20.02.2019 16:30

Västkustens tillsynsnämnd

20.02.2019 16:30

Samhällsbyggnadsnämnden

25.02.2019 00:00

Centralvalnämnden

04.03.2019 16:30

Kommunstyrelsen

12.01.2019 00:00 —

Skidkampanj

Skriv ditt namn och kilometrar i motionshäftet som...
19.02.2019 07:00 —

Tour de Korsholm I skidåkning

Tour de Korsholm I, skidåkning, arrangeras i Kvevl...
23.02.2019 13:00 —

Hela familjens utedag i Svedjehamn

Hela familjens utedag i Svedjehamn 23.2.2019 kl 12...
25.02.2019 12:00

Bowling i Vasa Bowlinghall

Bowling i Vasa bowlinghall måndag 25.2 kl. 12-13 o...
 

Förslag till kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad

Förslaget till sammanslagningsavtal med bilagor, kommunstrukturutredningen samt övriga utredningar som anknyter till förslaget är offentligt framlagda på Korsholms kommuns webbplats www.korsholm.fi samt i Korsholms ämbetshus (Centrumvägen 4, 65610 Korsholm) under tiden 21.1–20.2.2019.

Förslag: Sammanslagningsavtal mellan Vasa stad och Korsholms kommun

Utredningsrapport: Kommunstrukturutredning för Vasa och Korsholm

Enligt 7 § i kommunstrukturlagen ska kommunstyrelsen ge kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagningsframställning. Anmärkningarna kan senast 20.2.2019 framföras skriftligt till Korsholms kommun, Registraturen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller per e-post till adressen info@korsholm.fi.

Fusionskollen.