Badvattenkvaliteten i Korsholm


Badvattenkvaliteten 2015

EU-badstrand

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C
Intestinala
enterokocker
cfu/100ml
Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Carpella           9.6.2015 14 0 1 nej
30.6.2015 17 0 1 nej
21.7.2015 19 20 16 nej
11.8.2015 20 2 11 nej

 

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C

Intestinala
enterokocker
cfu/100ml

Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Björkö 1.7.2015 16 1 3 nej
22.7.2015 18 25 13 nej
12.8.2015 18,5 20 16 nej
Bulleråsen 1.7.2015 17 0 1 nej
22.7.2015 18 2 9 nej
12.8.2015 18 2 7 nej
Fjärdskär 1.7.2015 17 0 3 nej
22.7.2015 17 1 9 nej
12.8.2015 18 1 1 nej
Grönvik, Iskmo 30.6.2015 17 5 11 nej
21.7.2015 19 2 2 nej
11.8.2015 20 0 1 nej
Köklot 30.6.2015 17 6 9 nej
21.7.2015 19,5 4 30 nej
11.8.2015 20 0 3 nej
Norra Vallgrund 1.7.2015 16 1 9 nej
22.7.2015 17,5 15 2 nej
12.8.2015 18,5 3 1 nej
Petsmo 30.6.2015 17 1 5 nej
21.7.2015 20 0 3 nej
11.8.2015 20 1 1 nej
Replot 1.7.2015 17 0 4 nej
22.7.2015 17 37 20 nej
12.8.2015 18 0 2 nej
Sommarösund 1.7.2015 17 5 6 nej
22.7.2015 19,5 26 7 nej
12.8.2015 19 6 1 nej
Toby 30.6.2015 19 3 1 nej
21.7.2015 19,5 22 1 nej
11.8.2014 20 18 5 nej
Österhankmo 30.6.2015 17 0 4 nej
21.7.2015 20 4 16 nej
11.8.2015 19,5 3 2 nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.