Britt-Mari Näsman-Knip


Med detta formulär kan du kontakta Britt-Mari Näsman-Knip i frågor som berör kommunens verksamhet.

Obs!
Kom ihåg att ange ditt namn. Vi behandlar ej frågor som har ställts anonymt. Ifall du vill bli kontaktad, ange också dina kontaktuppgifter.

Meddelanden som skickas via detta formulär skickas som vanlig oskyddad e-post, vilket betyder att meddelandet inte krypteras. Det rekommenderas inte att känsliga personuppgifter skickas via e-post. Avsändaren ansvarar för att meddelandet når avsedd mottagare. 


 

Mottagarens förnamn Mottagarens efternamn
* Avsändare
* Ärende

*Meddelande  

Hur vill du att vi ska kontakta Dig, hur når vi Dig bäst?

Via e-post, ange adress:
Via telefon, ange nummer:
Via brev, ange postadress:

  * = obligatoriskt fält