Nyheter

 
26.05.2015 Fältarbete i Karperö och Singsby
Läs mer
12.05.2015 KUNGÖRELSE Planläggningsöversikt 2015
Läs mer
04.05.2015 KUNGÖRELSE Södra Vallgrund delgeneralplan
Läs mer
03.05.2015 Kungörelse
Bildningsnämnden bereder ärendet om sammanslagning av Södra Vallgrund och Norra Vallgrund skolor. Läs mer
19.04.2015 Valresultatet
Här hittar du resultat och statistik från riksdagsvalet. Läs mer
16.04.2015 Informationstillfällen
Kom och diskutera kommunindelningsutredningen för Vasaregionen med företrädare för kommunstyrelsen i Korsholm! Läs mer
22.03.2015 Bostadstomter i Korsholm
Kommunen erbjuder att ansökas i Böle 14 egnahemstomter och 4 radhustomter, i Smedsby 2 egnahemstomter och i Karperö 1 egnahemstomt samt i Solf 4 egnahemstomter och 2 parhustomter. Läs mer
09.03.2015 Glesbygdens avloppsvattenkväll
Torsdag 19.3.2015 kl. 18−20 Läs mer
02.03.2015 Anbudsförfrågan
Tekniska avdelningen begär anbud på gatu- och kommunalteknisk planering för ombyggnaden av Smedsby centrum - Korsholmsvägen. Läs mer
27.02.2015 Elektronisk hantering av bygglovsärenden
Lupapiste.fi är en ny kanal för ansökan om lov för byggande. Byggnadstillsynen i Korsholm tar i bruk tjänsten Lupapiste.fi från och med den 1 mars 2015. Läs mer
12
IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.