Nyheter

 
07.10.2015 Anbudsförfrågan på vattenledningsarbete i Solf
Läs mer
06.10.2015 Anbudsförfrågan
Tryckning och distribution av Korsholm informerar (Korsholms kommuns informationstidning) för åren 2016-2017 med option för åren 2018-2019. Läs mer
06.10.2015 Anbudsförfrågan
Innehållsproduktion för Korsholm informerar (Korsholms kommuns informationstidning) för åren 2016-2017 med option för åren 2018-2019. Läs mer
02.10.2015 Anbudsförfrågan
Bildningsnämnden i Korsholm begär anbud på skolskjutsar och skolutfärdstransporter för grund- och förskolelever. Läs mer
30.09.2015 Anbudsförfrågan
Korsholms kommun begär anbud på prenumeration av tidningar och tidskrifter enligt följande. Läs mer
04.09.2015 KUNGÖRELSE framlagda planer
Läs mer
07.08.2015 Sätt ny kurs på företagandet-turné i Vasaregionens kommuner
VASEK bjuder på kaffe, bulla och värdefulla tips 24.8–8.9 Läs mer
05.08.2015 Aktuellt inom mödrarådgivningen
Mödrarådgivningen centraliseras från och med 10.8.2015 till hälsovårdscentralen i Smedsby. Läs mer
05.08.2015 Öppethållningen på hälsostationerna
Öppethållningen på hälsostationerna förändras enligt följande: Läs mer
03.06.2015 Enkät gav tydligt svar
Kommunindelningsutredningen. Läs mer
12
IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.