Nyheter

 
02.03.2015 Anbudsförfrågan
Tekniska avdelningen begär anbud på gatu- och kommunalteknisk planering för ombyggnaden av Smedsby centrum - Korsholmsvägen. Läs mer
27.02.2015 Elektronisk hantering av bygglovsärenden
Lupapiste.fi är en ny kanal för ansökan om lov för byggande. Byggnadstillsynen i Korsholm tar i bruk tjänsten Lupapiste.fi från och med den 1 mars 2015. Läs mer
25.02.2015 Informationsmöten
Kommunstyrelsen i Korsholm ordnar informationsmöten enligt följande: Läs mer
23.02.2015 Anbudsförfrågan Landskaps- och kulturmiljöinventering i Karperö och Singsby
Läs mer
16.02.2015 Reparations- och energiunderstöd 2015
Läs mer
16.02.2015 Anbudsförfrågan på grävning av vattenledning i Vassor
Läs mer
12.02.2015 Anbudsförfrågan på kylentreprenad till Aspgården i Replot
Läs mer
09.02.2015 Kungörelse om den särskilda kommunindelnings- utredningen för Vasaregionen
Kommunindelningsutredarnas förslag och förslag till sammanslagningsavtal samt övriga utredningar som anknyter till förslaget. Läs mer
09.02.2015 KUNGÖRELSE framlagd plan 9.2-23.2.2015
Läs mer
09.02.2015 KUNGÖRELSE framlagd plan 9.2-11.3.2015
Läs mer
123
IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.