Nyheter

 
30.03.2015 Riksdagsvalet
Förhandsröstning 8-14.4, valdag 19.4. Läs mer
29.03.2015 KUNGÖRELSE gaturitningar i Kvevlax
Läs mer
25.03.2015 ANBUDSFÖRFRÅGAN anbud på traktor för grönområden
Läs mer
22.03.2015 Bostadstomter i Korsholm
Kommunen erbjuder att ansökas i Böle 14 egnahemstomter och 4 radhustomter, i Smedsby 2 egnahemstomter och i Karperö 1 egnahemstomt samt i Solf 4 egnahemstomter och 2 parhustomter. Läs mer
16.03.2015 Anbudsförfrågan
Tekniska avdelningen begär anbud på beläggningsarbeten för år 2015. Läs mer
16.03.2015 KUNGÖRELSE framlagd plan
Läs mer
09.03.2015 Glesbygdens avloppsvattenkväll
Torsdag 19.3.2015 kl. 18−20 Läs mer
02.03.2015 Anbudsförfrågan
Tekniska avdelningen begär anbud på gatu- och kommunalteknisk planering för ombyggnaden av Smedsby centrum - Korsholmsvägen. Läs mer
27.02.2015 Elektronisk hantering av bygglovsärenden
Lupapiste.fi är en ny kanal för ansökan om lov för byggande. Byggnadstillsynen i Korsholm tar i bruk tjänsten Lupapiste.fi från och med den 1 mars 2015. Läs mer
16.02.2015 Reparations- och energiunderstöd 2015
Läs mer
123
IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.