Kontaktuppgifter


ÄLDREOMSORG
Socialvårsdtjänster Tfn (06) 327 7111
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
Chef för äldreomsorgen Gunilla Bertell Tfn (06) 327 7216
Socialarbetare (växel) Tfn (06) 327 7111
AVGIFTER
Hemservice och boendeenheter
Britt-Marie Naydenov Tfn (06) 327 7218
Solgård
Maria Isuls Tfn (06) 327 7582
HEMSERVICELEDARE
Telefontid måndag-fredag kl. 9–11
Södra och Östra Korsholm
Mari-Sofi Herlin Tfn (06) 320 1194
Norra Korsholm
Frida Bergqvist Tfn (06) 359 1202
Björköby och Replot
Johanna Hautala Tfn (06) 327 7984
Solf
Nina Betlehem Tfn (06) 344 0588
Kvevlax
Carina Malmsten Tfn (06) 327 7978
Smedsby
Göran Saal Tfn (06) 327 7292
SENIORPUNKTEN
Dagcenterledare
Viola Mitts, telefontid må–fre kl 9.30–10.30 Tfn (06) 327 7293
Sysselsättningsledare
Kerstin Dahlkar, telefontid tisdag kl 9–10 Tfn (06) 327 7297
NÄRSTÅENDEVÅRD
Ledare för närståendevården
Heidi Hakala-Öman Tfn (06) 327 7229
Besöksadress: Solhörnan, Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Korsholm
BOENDE
Solhörnan
Therese Beijar Tfn (06) 327 7560
Solgård
Pia Träskelin Tfn (06) 327 7574
Kortvårdsavdelningen Tfn (06) 327 7581
Aspgården
Viveka Backlund Tfn (06) 327 7989
Elvira
Heidi Svarvén Tfn (06) 327 7866
Helmiina
Maaret Guldbrand Tfn (06) 327 7562
Folkhälsans gruppboende
Britt-Marie Hautanen Tfn (06) 320 6415
Folkhälsans hyresbostäder Tfn (06) 320 6400
Koordinering av intagning till boendeenheterna:

Heidi Svarvén
Telefontid må,ons,fre kl. 12–13

Tfn (06) 327 7866
Pensionärshem och föreningarnas ordf.
Korsholms pensionärsförening, Stig Landing Tfn (06) 320 1617
Helsinghörnan, Göran Enegren Tfn 050 301 0752
Veikarshemmet, Stig Bonn Tfn (06) 343 3110
Jungsbo, Stefan Håkans Tfn 050 536 5798
Kvevlax pensionärshemsförening, Funisgården och Liden, Gunne Lax Tfn (06) 359 1628
Replot-Björkö pensionärhemsförening och Björkliden, M. Håkans Tfn (06) 352 0043
Solf pensionärhemsförening och Solf pensionärshem, Marice Forth-Helsing Tfn 050 369 9233
Folkhälsans Hus i Korsholm
Niklasvägen 1, 65610 Korsholm Tfn (06) 320 6400
Äldrerådet i Korsholm
Ordf. Peter Sahlsten Tfn 050 588 5103
Sekr. dagcenterledaren Tfn (06) 327 7293
Svenska pensionärsförbundet
Ombudsman Patrik Ragnäs Tfn 020 728 8818


Senast uppdaterad 21.1.2015


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.