Specialgrupper


Personalen inom familje- och individomsorgen betjänar barn, ungdomar, vuxna och familjer som är i behov av stöd och hjälp. Det kan gälla t.ex. adoption, handikapp, personliga problem, problem inom familjen, svårigheter med barn, dålig ekonomi eller missbruk. Närmare information om de olika serviceformerna hittar under rubrikerna i menyn.

Projekt

Utvecklingsenheten för Barnskydd i Österbotten (2007-2009)

KASTE-familjeprojektet i Österbotten (2009-2011)


Tilläggsuppgifter:
Chefen familje- och individomsorgen Sari Sundelin 
Tfn (06) 327 7235
E-post


 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.