Seniorer och anhöriga


Socialnämnden erbjuder personer bosatta i Korsholm

  • hemservice åt äldre, sjuka och handikappade som vill bo hemma och som på grund av nedsatt funktionsförmåga är i behov av hjälp för att klara sin dagliga livsföring
  • hemvårdshjälp åt barnfamiljer som är i behov av hjälp och stöd i vården och fostran av barnet eller skötseln av hemmet
  • stöd för närståendevård för vård i hemmet av äldre, handikappad eller sjuk person
  • serviceboende för äldre med nedsatt funktionsförmåga
  • gruppboende för äldre
  • åldringshemsvård för äldre som inte med hjälp av öppna vårdens tjänster klarar av att bo hemma

Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till år 2025

Projekt

Aktiverande och rehabiliterande vårdmetoder inom äldreomsorgen

Äldrecentrum Österbotten


Tilläggsuppgifter:
Chefen för äldreomsorg Gunilla Bertell 
Tfn (06) 327 7216 
E-post

Senast uppdaterad 21.4.2008

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.