Inflyttare


Flyttarens informationspaket

Boende:

Hyresbostäder:
Fastighets AB Korsholms bostäder
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM
Tfn (06) 327 7123


Tomter/bostäder:
Lediga bostadstomter

Etuovi.com (Enbart på finska)

Adresskarta


Bostadsbidrag:
Folkpensionsanstalten
Fredsgatan 24
65100 VASA
Tfn 020 435 6320

Att ta i beaktande vid flytt:

Adressändring, som kan göras antingen till

Magistraten
Wolffskavägen 35
65101 VASA
Tfn 071 874 0361

eller till

Posten
Ombudspost
K-Supermarket Piffi
Marknadsgränden 2
65610 Korsholm
Tfn 0200 71000
Öppet: måndag–fredag 8.00–21.00, lördag 8.00–18.00

Kommunens kundregister

För kommunens kundregister bör du också meddela din nya aress till kommunen.

Korsholms kommun
Ann-Christine Beijar
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Tfn (06) 327 7111
E-post

Avfallshantering

Adressändringar som gäller avfallshantering görs direkt till Stormossen.

Stormossen
Stormossvägen 56
66530 Kvevlax
Tfn (06) 322 7200


Telefonbolag:

VLT
Cirkelvägen 6
65100 VASA
Tfn (06) 411 4111

Vatten:

Vattenverket

Avfallshantering:

Stormossen
Stormossvägen 56
66530 KVEVLAX
Tfn (06) 322 7200


Service:

Barndagvård

Skolor

Hälsovård

Vasa Arbetskraftsbyrå
Wolffskavägen 35 B
65101 VASA
Tfn (06) 323 6811

Asuminen.fi


Fritid:

Kultur

Vuxeninstitutet

Bibliotek

Ungdom och idrott

Evenemangskalender


Senast uppdaterad 2.5.2007


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.