Läroplan


Läroplanen för den grundläggande utbildningen är gällande fr.o.m. 1.8.2005. Läroplanen har uppdaterats 13.8.2007, 4.10.2010 och 10.10.2011 se innehållsförteckning, förord.

Klicka på den del du vill titta på (pdf-format):

Den allmänna delen (Innehållsförteckning, Grund för utbildningen, Allmänt stöd för studierna, Undervisning av elever i behov av särskilt stöd, Elevbedömningen, Integrering och temaområden)

Den ämnesvisa delen


Tilläggsuppgifter:
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Tfn (06) 327 7167
E-post


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell