Läroplan


Läroplanen för den grundläggande utbildningen är gällande fr.o.m. 1.8.2005. Läroplanen har uppdaterats 13.8.2007, 4.10.2010, 10.10.2011 och 15.10.2014 se innehållsförteckning, förord.

Klicka på den del du vill titta på (pdf-format):

Den allmänna delen (Innehållsförteckning, Grund för utbildningen, Allmänt stöd för studierna, Undervisning av elever i behov av särskilt stöd, Elevbedömningen, Integrering och temaområden)

Den ämnesvisa delen

  •  Kapitel 5.2 till 5.9 Modersmål och litteratur, Det andra inhemska språket, Främmande språk, Matematik, Miljö- och naturkunskap, Biologi och geografi, Fysik och kemi, Hälsokunskap
  •  Kapitel 5.10 til 5.21eligion 5.10 - Data 5.21 Religion, Livsåskådning, Historia, Samhällslära, Musik, Bildkonst, Slöjd, Gymnastik, Huslig ekonomi, Valfria ämnen, Elevhandledning, Data och IT-strategi

Nytt tillägg som ersätter kapitel 3.3

  •  Kapitel 4A Elevvård och främjande av trygghet och säkerhet

 


Tilläggsuppgifter:
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Tfn (06) 327 7167
E-post


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.