Tidsbeställning


Tandkliniker finns vid hälsovårdscentralen i Smedsby, på hälsostationen i Replot och vid skolcentrets hälsostation.

Vården är avgiftsfri för personer under 18 år.

  • Tidsbeställning: måndag-fredag kl. 8-15, tfn (06) 327 7430
  • Akuta fall: (tandvärk och olycksfall) måndag-fredag kl. 8-15. Ring först (06) 327 7430
  • Hälsocentralens tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Vasa Huvudhälsostationens tandklinik, Smedsbyvägen 14-16, utan tidsbeställning kl 10-12.

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG TillbakaGENVÄGAR

Aktuella

Copyright © 2010, Smedsby-Böle skola. Ansvarig utgivare: Lena Sjöholm-Fahllund

Discover Your future – Your customer is already there!