Elever


Dessa sidor är riktade till elever vid Korsholms högstadium. Här finns information som kan vara viktig under hela läsåret.


Tilläggsuppgifter:
Rektor Annika Snickars 
Tfn (06) 327 7310
E-post

Senast uppdaterad 14.1.2009

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG TillbakaGENVÄGAR

AktuellaLov

Copyright © 2008–2012, Korsholms högstadium. Ansvarig utgivare: Annika Snickars

Discover Your future – Your customer is already there!